top of page
x_999a6ddf.jpg

Intuitivní vidění a vnímání

Tato metoda umožňuje probudit vlastní vnitřní informační centrum, díky jehož probuzení je člověk schopen přijímat informace ze svého okolí bez použití základních pěti smyslů.

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace. Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 orgánů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Tyto naše orgány však mají tendenci dělat někdy chyby a tím předávat mozku chybné informace. Náš mozek na základě těchto chybně dodaných informací udělá nesprávné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy pro nás a naše okolí i k fatálním následkům.

Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků.

Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého z nás.

V případě aktivace Centra Informačního Vnímání (CIV) se Vám otevřou nové možnosti a schopnosti:

Budete si více jistí co dělat a jak postupovat v jakékoli životní situaci.

Budete schopni lépe odhadnout povahové vlastnosti osob se kterými se budete setkávat ve všech oblastech vašeho života.

Zdokonalí se Vaše rozlišovací schopnosti.

Budete sebevědomými a vědomými lidmi s vlastními názory.

Intuitivní vidění je schopnost vidět své okolí i bez pomoci očí. Lidé, kteří si toto vidění natrénovali a osvojili, jsou schopni orientovat se v prostoru, rozpoznávat barvy a dokonce číst se zakrytýma očima. Kurzů intuitivního vidění se mohou zúčastnit i osoby NEVIDOMÉ.

Schopnost vizuálně vnímat okolí i bez pomoci zraku výrazně klesá s věkem. Dle zkušeností lze intuitivní vidění aktivovat nejsnadněji u dětí do 10 let.

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s mnoholetou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.

Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova - 

https://mkomissarov.com/

Mark Komissarov se narodil v roce 1949 v Rusku v

Moskvě. Absolvoval vysokou technickou školu v

oboru chemického strojírenství. V roce 1989 se

přestěhoval s rodinou do New Yorku.

V součastné době je prezidentem společnosti

Blind Care Foundation, viceprezidentem

společnosti Olma LLC. Je autorem metody

"Centrum Informačního vnímání", kterou poté

přejmenoval na "Přímé vnímání informací z okolí".

Po celém světě vyučuje této metodě dospělé i

děti. Po celou dobu své činnosti Mark aktivně

spolupracuje s vědeckými ústavy na výzkumu

fenomenální možnosti lidského mozku přijímat

informace z okolí napřímo bez použiti 5 smyslových orgánů vnímání a zároveň potvrzení o aktivaci další části dosud nevyužívané mozkové kapacity.

Mark Komissarov s velkou radostí pracuje s dětmi a s dětskými školami pro zrakově postižené. S nevidoucími dětmi Mark pracuje na svých seminářích individuálně a zdarma. S dětmi se pracuje v režimu VIDĚNÍ, s dospělými pak v režimu VĚDĚNÍ (přímé vnímání informací z okolí) a následně VIDĚNÍ. Metoda "Přímé vnímání informací z okolí" je autorským vlastnictvím Marka Komissarova. Ve několika zemích má Mark své přednášející a certifikované lektory. Ani ČR není vyjímkou. Mark Komissarov je autorem knihy "Jsi jasnovidec 21 století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima", na jejímž překladu do českého jazyka se v současné době pracuje.

Přímé vnímání informací, jako nová úroveň lidského vědomí (2010)

Od dávných dob, jako od antických časů si byli lidé vědomi pojmů jako Jasnovidectví v celonárodním měřítku. Nicméně, toto bylo vždy jen o projevu naprostého fenoménu - schopností, které čas od času demonstrovalo pár vyvolených "duchovních". Schopnost ochotně připouštět - bez použití nám známých smyslových orgánů - přímé vnímání informací z okolí, mě začala zajímat v roce 2000. To bylo také, když jsem poprvé oficiálně vyšel s hypotézou o existenci Centra Informačního Vnímání (CIV) v lidském mozku, které je schopné přímého příjímání informací z vnějšího okolí. V USA, New Yorku, jsem organizoval školu pro aktivaci této neobvyklé schopnosti. Prostřednictvím složitě vyvinuté metody s autorskými právy, jsem tuto dovednost učil ve třídách každého, kdo měl zájem, nezávisle na pohlaví či věku. Věk studentů, kteří se účastnili mých kurzů, byl v rozmezí od 3 do 70 let.

Deset let provozování této školy ukázalo prakticky tuto schopnost lidského mozku, zejména přímého informačního vnímání. Toto se nejzřetelněji projevuje u dětí do dvanácti let. Nošením pásky, znemožňující fyzické vidění, se moji mladí studenti naučili existovat v jejich okolním prostředí stejně tak snadno, jako by to dělali s oběma otevřenýma očima. Děti četly, psaly, hrály si s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích. To znamená, že jednoduše prokázaly schopnost mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí, bez použití vizuálních orgánů. To vše slouží jako dostatečný důkaz o skutečnosti, že mozek je schopný přímého vnímání informací. V současné době, evropští vědci a výzkumníci v Moskvě a Petrohradu pracují na dalších vědeckých důkazech tohoto jevu.

PAND0338-1.jpg

Více informací