top of page
318231150_536016005064474_6342591991670980188_n.jpg
KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ                                                PRO DĚTI 6-12 LET

KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ                                                PRO DĚTI 6-12 LET

U dětí se proces výuky metody Informačního Vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se zavřenýma očima jednoduše vidí. Ale režim VIDĚNÍ je jen u dětí ve věku mezi 5 až 10 lety, pak se tyto schopnosti přepínají na dospělý režim, tzn. režim VĚDĚNÍ.
K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomocí svých fyzických očí?
- pro děti je výuka této metody zábavná. Líbí se jim, že mohou být výjmečné a vidět se zakrytýma očima
- tato metoda může pomoci dětem slabozrakým ke zlepšení vidění a k lepší orientaci v prostoru
- cvičením této metody bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu
- postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím se hyperaktivní děti zklidňují a naopak, dětem pasivním tato metoda pomáhá k vyšší aktivitě.
Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti bude dítě vědět, jaký si určit životní cíl a jakým způsobem jej může nejsnadněji dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a co je pro něj nepodstatné. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a přesně rozpoznávat pravdu a lež.
Toto jsou možnosti i úkol této nové generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamávání bez válek a utlačování sebe i jiných. Přejme si z celého srdce, abychom díky nim a jejich jedinečným schopnostem mohli žít všichni v lásce a míru. V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a uvěříme v jejich možnosti.


NA NAŠICH KURZECH DĚTEM UKÁŽEME MOŽNOSTI JAK V SOBĚ PROBUDIT SCHOPNOST VIDĚNÍ BEZ "FYZICKÝCH" OČÍ A TUTO SCHOPNOST DÁLE ROZVÍJET.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO NÁSLEDNÝ ROZVOJ A UDRŽENÍ SI TÉTO SCHOPNOSTI JE I NADÁLE SE VĚNOVAT DALŠÍMU CVIČENÍ.


Je tato metoda pro děti bezpečná?
Bezpečnost této metody potvrzují zkušenosti Marka Komissarova s pozitivními výsledky a ohlasy, ale i lékařská pozorování. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu zde. Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí touto metodou nedochází k nežádoucím účinkům, které by nepříznivě působily na dětskou psychiku a mozkovou činnost.

 


 

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s mnoholetou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.

Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova - https://mkomissarov.com/en/trainers/

 

Investice:

Kurz s Markem Komissarovym

12000,0 Kč

Kurz s Elen

5500,0  Kč

Termín 28.11 - 02.12.2023

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon
bottom of page