ACCESS BARS® terapie

Co vy a vaše tělo můžete být, co by vám dovolilo změnit cokoliv a všechno? 

Access Bars®je nástroj, který umožňuje jiný způsob fungování na planetě. Triliony let člověk fungoval na základě tíhy svých myšlenek, pocitů a emocí. To je to, s čím se lidé ztotožnili, to je to co učiniti hodnotným.Čím více sezení Barsprojdete, tím více začnete vnímat, kolik úsilí je vlastně potřeba, aby člověk žil na základě myšlenek, pocitů a emocí. Začnete vnímat možnosti života na základě vnímání, vědění, bytí a přijímání. Pro většinu lidí je sezení Bars poprvé kdy si dovolí přijmout bez podmínek a obav.

Terapie probíhá vleže, v pocitu celkového uvolnění a relaxace. Během terapie ACCESS BARS® se terapeut postupně lehce dotýká 32 specifických bodů, tzv. "BARů", na hlavě klienta. Tyto cílené dotyky specifických bodů aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí.

Jemný dotek nejprve nastartuje proces a mozkové vlny se zpomalí, což umožní přístup k vzorcům chování a systémům přesvědčení a postojů, které jsme používali od dětství nebo z jiných životů. Začneme být více přítomni ve svém životě a minulost se nepromítá do budoucnosti stejným způsobem.

Sezení Bars začne rozpouštět elektrický náboj, který se nashromáždil v mozku. Můžeme to přirovnat k aktivování počítačového viru vědomí, který začal otevírat oblasti, jež jsou ovládány autopilotem místo vědomí,odepíráním místo přijímáním. Bars zahrnuje 32 bodů na hlavě, v nichž jsou nashromážděny všechny vaše myšlenky, nápady, přesvědčení, obavy, emoce a postoje, o kterých jsme během všech životů nabyli dojem, že jsou důležité. Sezení Bars je jako zmáčknutí tlačítka DELETE na vašem počítači.Bars jsou v podstatě jako náš pevný disk (hard disk) v počítačové bance.   

Vyzkoušejte terapii ACCESS BARS®  

Cena 60 - 80 min - 1.000 Kč

Balíček 3 terapie Access Bars - 2500,- Kč