KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ PRO DOSPĚLÉ

                              úroveň 2


Jedná se o kurz určený pouze účastníkům, kteří již prošli základním kurzem Přímého vnímání informací z okolí Marka Komissarova nebo u některého z jeho lektorů. V rámci tohoto kurzu se bude více pracovat s vnímáním minulosti a otevírat schopnost vidění všem účastníkům kurzu (jako v dětském režimu).

Trvání kurzu je 7 dnů po dvou výukových hodinách denně.

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s mnoholetou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.
Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova - https://mkomissarov.com/en/trainers/

Po dlouhé době přijede znovu do Česka p. Mark Komissarov a uskuteční zde kurzy Vidění pro dospělé a Kurzy vidění pro děti.

Také po absolvování kurzu Přímého vnímání informací z okolí u mne a Kurzu vidění u p. Marka Komissarova, bude možné se zúčastnit i kurzu pro lektory a dostat licenci k výuce.

POČET ÚČASTNÍKŮ KURZŮ BUDE OMEZEN!!!

Termíny kurzů:

28.10 - 02.10.22  Opočno


Lektorem se může stát jen ten, kdo absolvoval kurz 1 a kurz 2 pro dospělé.