Intuitivní vidění a vnímání

Tato metoda umožňuje probudit vlastní vnitřní informační centrum, díky jehož probuzení je člověk schopen přijímat informace ze svého okolí bez použití základních pěti smyslů.

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace. Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 orgánů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Tyto naše orgány však mají tendenci dělat někdy chyby a tím předávat mozku chybné informace. Náš mozek na základě těchto chybně dodaných informací udělá nesprávné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy pro nás a naše okolí i k fatálním následkům.

Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků.

Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého z nás.

V případě aktivace Centra Informačního Vnímání (CIV) se Vám otevřou nové možnosti a schopnosti:

Budete si více jistí co dělat a jak postupovat v jakékoli životní situaci.

Budete schopni lépe odhadnout povahové vlastnosti osob se kterými se budete setkávat ve všech oblastech vašeho života.

Zdokonalí se Vaše rozlišovací schopnosti.

Budete sebevědomými a vědomými lidmi s vlastními názory.

Kristall - centrum služeb rozvoje osobnosti

článek dostupný na: https://kristall-centrum.cz/project/komissarov/

Intuitivní vidění je schopnost vidět své okolí i bez pomoci očí. Lidé, kteří si toto vidění natrénovali a osvojili, jsou schopni orientovat se v prostoru, rozpoznávat barvy a dokonce číst se zakrytýma očima. Kurzů intuitivního vidění se mohou zúčastnit i osoby NEVIDOMÉ.

Schopnost vizuálně vnímat okolí i bez pomoci zraku výrazně klesá s věkem. Dle zkušeností lze intuitivní vidění aktivovat nejsnadněji u dětí do 10 let.

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s mnoholetou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.

Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova - 

https://mkomissarov.com/